O titular deste portal é a Federación de Anpas de Ferrol e Comarca “Concepción Arenal” con CIF G15543242.

A Federación de Anpas de Ferrol e Comarca “Concepción Arenal” non se fai responsable da legalidad doutros sitios web de terceiros desde os que poida accederse ao portal. A Federación de Anpas de Ferrol e Comarca “Concepción Arenal” tampouco responde pola legalidad doutros sitios web de terceiros, que puidesen estar vinculados ou enlazados desde este portal.

A Federación de Anpas de Ferrol e Comarca “Concepción Arenal” resérvase o dereito a realizar cambios no sitio web sen previo aviso, ao obxecto de manter actualizada a súa información, engadindo, modificando, corrixindo ou eliminando os contidos publicados ou o deseño do portal.

A Federación de Anpas de Ferrol e Comarca “Concepción Arenal” non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais, etc.

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.